UK | FFUK | webmaster

intercorp - logo

Úvod

Paralelní korpus InterCorp je součástí projektu Český národní korpus, podporovaného Ministerstvem školství České republiky v rámci programu Projekty velkých infrastruktur pro vědu, výzkum a inovace (číslo projektu LM2018137).

Cílem projektu je vybudovat paralelní synchronní korpus pro většinu jazyků studovaných na FF, vždy pro daný jazyk a češtinu. Celý projekt je akademický a nekomerční.

Paralelní korpus slouží jako zdroj dat pro teoretické studie, lexikografii, studentské práce, výuku, zejména výuku cizích jazyků, počítačové aplikace, překladatele i veřejnost. Korpus se buduje s účastí řešitelských pracovišť a je dostupný on-line.